آزادی های زنان عامه در زمان هخامنشیان

0
15
زنان هخامنشی
زنان هخامنشی

تفاوت زنان عام و اشراف در زمان هخامنشیان

زنان هخامنشی
زنان هخامنشی

در زمان هخامنشیان زنان عامه و طبقات پایین جامعه از آزادی های بیشتری نسبت به زنان اشراف برخوردار بودند. این زنان آن گونه که ویل دورانت هم به آن اشاره می کند. با آزادی و با روی گشاده در میان مردم رفت و آمد کنند و با تئجه به مهارت و استعدا که داشتند جذب فعالیت های اقتصادی دلخواه خود شوند و در مورد انتخاب همسر آینده خود نیز تا حدی نظر بدهند.

پوران دخت اولین پادشاه بانو ایران بیشتر بخوانید…


ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید