ابو علی سینا که بود؟

ابو علی سینا

ابو علی سینا
ابو علی سینا

ابو علی سینا در همه علوم به ویزه پز شکی مهارت قابل توجهی داشت. به همین علت او را پدر علم پزشکی نامیدند. از جمله اثار مهم او می توان به کتاب قانون در طب، کتاب شفا و دتنشنامه علاِئی اشاره کرد. دوران تحقیق و فعالیت این دانشمند بزرگ به نام دوران طلایی اسلام شناخته می شود. یه دلیل تسلط ابو علی سینا بر علوم مختلف مانند پزشکی،ریاضیات، نجوم، روانشناسی، جغرافیا، زمین شناسی، فیزیک، شیمی، شعر و ادبیات، منطق و موسیقی، او را همه چیز دان می نامند.

برای خواندن زندگینامه کامل این دانشمند بزرگ ایرانی کلیک کنید…