غار حلوان

غار حلوان

غار حلوان در ۷۵ کیلومتری شمال غرب طبس  قرار دارد. این غار طبیعی است و هیچ جریان آبی در آن وجود ندارد. مسیر دسترسی به این غار بعد از روستای حلوان  و بعد از طی کردن حدود ۱۵ کیلومتر از جاده خاکی است.

پیمایش غار کار چندان سختی نیست، فقط در بعضی قسمت‌های آن، احتیاج به طناب است. سن سنگ‌های غار حلوان حدود ۱۶۰ میلیون سال می‌باشد که مربوط به دوره ژوراسیک میانی است. با توجه به این که در این غار بقایای زیادی از استخوان‌های حیواناتی همچون گوسفند، شتر، الاغ و پرندگان دیده می‌شود، به نظر می‌رسد پناهگاهی برای حیوانات درنده است.