سخنان کوروش

سخنان گزنفون درباره کوروش

گزنفون مورخ یونانی درباره کوروش می نویسد : "او سطوت و رعب خود را در تمام روی زمین انتشار داد، بطوری که همه را مات و مبهوت ساخت. حتی یک نفر هم جرات نداشت که از حکم او سرپیچی کند و نیز توانست دل مردمان را طوری برخود کند که همه...
ادامه مطلب
سخنان کوروش

سخنان کوروش در هنگام فتح بابل

کوروش در هنگام فتح بابل برای سپاهیان و نزدیکان نکاتی را بدین گونه یادآور شد: دوستان همیشه باید خدا را شکرگذار بود چون عطایای او بیش از اندازه است. در هر حال چون به مال و منان رسیدید نباید طریق عیش و عشرت را در پیش بگیرید و...
ادامه مطلب
کوروش کبیر

ویژگی های کوروش کبیر

کوروش کبیر کوروش انسانی کم نظیر بود،  این مرد برجسته در جوانمردی، گذشت، فداکاری، نجابت، عیب پوشی، عدالت، از خود گذشتگی، رافت و مهربانی، رقت قلب، مردانگی، شجاعت، خلق خوش و جمیع صفات پسندیده سرآمد همه بوده است.  پادشاهی...
ادامه مطلب
هرودوت

سخن هرودوت درباره کوروش

  هرودوت هرودوت کوروش را پدری مهربان و رئوف می داند که برای رفاه مردم کار می کرد. وی می نویسد : "کوروش پادشاهی بود ساده، جفا کش، بسیار عالی همت، شجاع و در فنون جنگ ماهر، که ایالت کوچک فارس را یک مملکت بزرگ نمود. مهربان بود...
ادامه مطلب
کوروش

سخن هرودوت

هرودوت کوروش را پدری مهربان و رئوف و مهربان میداند که برای رفاه مردم کارمیکرد. وی مینویسد: کوروش پادشاهی بود ساده جفا کش بسیار عالی همت و شجاع و در فنون جنگ ماهر که ایالت کوچک فارس را یک مملکت بزرگ نمود . مهربان بود و با...
ادامه مطلب
زرتشت

وصیت کوروش کبیر به کمبوجیه

ای کمبوجیه بدان که عصای زرین سلطنت را حفظ نمی کند. بلکه یاران صمیمی برای پادشاه  بهترین و مطمئن ترین تکیه گاه هستند اما یاران نیک با جور و ستم  به دست نمی آیند بلکه به یاری اعمال نیک و رفتار پسندیده میتوان آنهارا به دست...
ادامه مطلب

سخنان کوروش قبل از مرگش

  سه حرفی که کوروش  پیش از مرگش گفت: تابوتم را پزشکان حمل کنند تا همه بدانند هیچ طبیبی نمیتوامد جلوی مرگ را بگیرد تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید تا  مردم بدانند مال نتوانست نجاتم دهد دست هایم را از تابوت بیرون...
ادامه مطلب

خلاصه ای از زندگینامه ی کوروش کبیر

زندگینامه ای از کوروش کبیر نماد قدرت وعدالت در جهان    نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که در بین سال های 559 تا 529 پیش از میلاد، بر نواحی گسترده ای از آسیا حکومت می کرد. کوروش در استوانهٔ خود که در بابل کشف شده، خودش را...
ادامه مطلب