شعر ورزش برای کودکان

فواید ورزش کردن برای کودکان:
ورزش کردن برای بچه ها میتواند برای تندرستی و خوشحالی روحی آنها بسیار مؤثر باشد. دنبال کردن یک رشته ورزشی از زمان بچگی میتواند باعث ترقی فرزند هم شود.

انجام دادن فعالیت های ورزشی گوناگون در زمان کودکی تأثير مثبتی دارد که به شرح زیر است:
1- جلوگیری از آسیب دیدگی به دلیل استفاده بیش از حد از یک عضو بدن
2- لذت بردن از ورزش
3- ارتباط با کودکان مختلف
4- پذیرش مسئولیت‌های مختلف
5- کمک به دست آوردن و حفظ وزن سالم
6- افزایش تمرکز کودکان
7- سلامت قلبی عروقی را بهبود می بخشد
8- استرس را کاهش می دهد و باعث آرامش می شود

فواید ورزش کردن کودکان به همراه شعر:
تطبیق حرکت با گفتار به بچه ها کمک می کند، با آهنگ و شعر حرکت نموده و افکار و اعمالش را به هم مرتبط کند. هم چنان باید موقع تمرین به کودکتان کمک کنید.

این فعالیت ها بدن را با مغز هماهنگ می کنند همچنين آنها تشخیص داخلی ميزان سرعت ریتم و زمان را تقویت می کنند و به رشد توان عضلانی انعطاف پذیری و هماهنگی حرکات کمک می کند.

 

شعر ورزش برای کودکان,شعر کودکانه برای ورزش,شعر ورزش کوتاه برای کودکانشعر ورزش برای کودکان

***شعر ورزش برای کودکان ***
ای بچه های با نظم
همه بیاین توی صف
پاشو پاشو ورزش کن
تنبلی رو ولش کن
نرمش بکن پویا باش
ازتنبلی جدا باش
حالا بزن تو در جا
با اون پاهای زیبا
حالا بشین و پاشو
در حرکات کوشا شو
حالا بایست تو ثابت
یک ایست خوب وجالب
درجا بزن ببینم
افسردگی نبینم
یه گردش به راست
گردش بعدی به چپ
بپا نیفتی عقب
حالا دوباره درجا
با اون پاهای زیبا
نرمش بکن پویا باش
از تنبلی جدا باش

***شعرهای کودکانه برای ورزش ***

یک که می گم دستا جلو
دو که می گم دستا عقب
سه که می گم بشین پاشو
چهار که می گم کمر بچرخ
پنج که می گم تمرین گریه
شش که می گم تمرین خنده
هفت که می گم خنده و گریه
حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند
هشت که می گم یه قدم این ور
نه که می گم یه قدم اون ور
ده که می گم این ور و اون ور
حالا بشین پاشو بخند دستاتو وا کن و ببند

 

***شعر ورزش کردن برای کودکان ***

روی زمین می شینی پاها باز و کشیده
پشتت باید صاف باشه نه دولا نه خمیده
ساق پاهاتو بگیر با هر دو دست محکم
حالا آروم و کم کم زانو ها تو بکن خم
باید به هم بچسبن کف هر دو تا پا ها
بگیر با هر دو دستت پنجه ی هر دو پا را
فکر کن یه پروانه ای میون پیله تنها
دلت می خواد رها شی پر بزنی تو هوا
زانو هاتو مثل بال بالا و پایین ببر
توی خیال خودت یه روی گل ها بپر