آموزش طراحی چهره دختر

طراحی چهره دختر با 11 گام ساده

طراحی چهره دختر با 10 گام

این آموزش در 10 گام توضیح می دهد چگونه چهره دختر را رسم کنید. طراحی چهره دختر شامل توضیحات مفصل و مثال های تصویری برای هر مرحله است که سعی کرده ایم آن را به ساده ترین روش توضیح دهیم تا برای مبتدی ها هم قابل استفاده باشد.

قبل از شروع بهتر است توجه کنید که اگر قصد نقاشی با مداد را دارید نور محیط را به شکلی تنظیم کنید که مجبور نباشید طراحی را پررنگ انجم دهید تا اگر اشتباهی رخ داد بتوانید آن را به راحتی پاک کنید.

تعریف ویژگی های چهره دختر

اگر چه ویژگی های صورت می تواند از فردی به فرد دیگر به شدت متفاوت باشد اما در برخی موارد مشابه هستند. چهره زنان و دختران نسبت به چهره مردان صاف تر است، گردتر است و چانه های کوچکتری دارند.

ویژگی های صورت

طراحی چهره دختر: توجه به ویژگی های صورت

در مثال بالا شما می توانید موقعیت کلی ویژگی های مختلف صورت را ببینید. لطفا توجه داشته باشید که این فقط یک راهنمایی برای دیدن ویژگی های صورت است و موقعیت آنها می تواند از چهره ای به چهره دیگر متفاوت باشد.با این وجود این راهنمایی هنوز هم می تواند به شما در جلوگیری از اشتباهات عمده در طراحی چهره دختر کمک کند.

چگونه چهره یک دختر را طراحی کنیم؟

برای طراحی چهره یک دختر ابتدا تمام شکل سر را بکشید.
طرح کلی را با همه ویژگی های روی صورت ایجاد کنید و قبل از طراحی جزئیات کوچک تر اطمینان حاصل کنید که ویژگی های اصلی را درست کشیده اید.

مرحله 1 طراحی چهره دختر: کشیدن سر

نقاشی چهره دختر: کشیدن سر

برای اینکه اطمینان حاصل کنید که هر دو طرف سر از وسط آن فاصله مساوی دارند و سر متناسب است ابتدا یک خط عمودی در وسط نقاشی خود بکشید بعد یک دایره را برای قسمت بالای سر بکشید و سپس توسط دو خط این دایره را به فک متصل کنید. این دو خط را با یک زاویه رسم کنید تا منحنی چانه را شکل دهید.

با توجه به اینکه این آموزش طراحی چهره دختر است، چانه را نسبتا کوچک و باریک بکشید.

مرحله 2 طراحی چهره دختر: شکل سر را تصحیح کنید

روش آسان برای طراحی چهره دختر: ویرایش جزئیات سر

برای این مرحله شما می توانید کمی شکل بالای سر را تصحیح کنید، زیرا معمولا نیم  دایره نیست. شما همچنین می توانید در این مرحله استخوان گونه را اضافه کنید.

مرحله 3 طراحی چهره دختر: متناسب کردن صورت

مراحل ساده طراحی چهره دختر: تقسیم بندی صورتبرای اینکه صورت متناسبی بکشید باید آن را تقسیم بندی کنید. به وسیله 3 خط افقی صورت را تقسیم کنید. خطوط افقی را از ناحیه موی سر (که کمی در زیر سر بالای سر قرار دارد) به سمت چانه بکشید تا جایی که شما سه قسمت مساوی و به صورت یکنواخت از چهره به همراه بخش کوچکتری برای موها داشته باشید.

مرحله 4 طراحی چهره دختر: قرار دادن ابروها

آموزش نقاشی چهره دختر: کشیدن ابروها

ابروها را مستقیما در زیر خط دوم از بالای سر قرار دهید (یکی پس از خط موها).

مرحله 5 طراحی چهره دختر: طراحی بینی

کشیدن چهره دختر: طراحی بینی

برای طراحی بینی، خطوط جلو، کنار و پایین بینی را مانند شکل و با توجه به ویژگی های مدل بکشید.

لطفا توجه داشته باشید که بینی یکی از ویژگی های صورت است که می تواند تا حد زیادی از فرد به فرد متفاوت باشد. به طور متوسط بینی یکی از سه قسمت را دربرمی گیرد. بینی های بلندتر می توانند از این هم پایین تر کشیده شوند.

مرحله 6 طراحی چهره دختر: طراحی گوش ها

طراحی چهره دختر واقعی: کشیدن بینی

طرح کلی گوشها را بین خط دوم و سوم از بالای صفحه بکشید.

مرحله 7 طراحی چهره دختر: طراحی چشم ها

ساده ترین روش برای طراحی چهره دختر: کشیدن چشم ها

یک خط افقی دیگر درست در وسط شکل بکشید که صورت را به دو قسمت مساوی بالا و پایین تقسیم کند. (می توانید خطوط دیگر را پاک کنید). روی این خط چشم ها را ترسیم کنید. بین دو چشم به اندازه یک چشم فضای خالی قرار دهید. فضای خالی دو طرف چشم باید کمی کمتر از عرض یک چشم باشد.

مرحله 8 طراحی چهره دختر: طراحی دهان

ابتدا با قرار دادن یک خط افقی بین پایین بینی و پایین چانه، دهان را طراحی کنید. این خط پایین لب پایین را نشان می دهد. لب پایین معمولا کمی بزرگتر از لب بالایی است.

مرحله 9 طراحی چهره دختر: طراحی جزئیات صورت دختر

مراحل اصولی طراحی چهره دختر: کشیدن جزئیات صورت

با توجه به طرح اولیه ای که دارید جزئیات صورت را اضافه کنید: داخل چشم ها یک حلقه داخلی بکشید و قسمت بالایی حلقه بیرونی چشم ها را توسط پلک ها بپوشانید. سپس جزئیات لبه ها و سوراخ های بینی را طراحی کنید. به لب ها انحنا بدهید و سایر جزئیات را با توجه به مدل خود تکمیل کنید.

مرحله 10 طراحی چهره دختر: طراحی موها

11 گام طراحی چهره دختر: کشیدن موها

با توجه به مدل موهای مختلف کشیدن موها می تواند متفاوت باشد. موها می توانند به صورت فرق وسط ترسیم شوند و یا فرق کج که حجم موها در یک سمت صورت بیشتر از سمت دیگر باشد. سپس می توانید جزئیات موها را اضافه کنید.

مرحله 11 طراحی چهره دختر: طراحی مژه ها

آموزش طراحی چهره دختر: کشیدن مژه ها

مژه ها را با فاصله کمی از هم و به صورت دانه دانه ترسیم کنید. سعی کنید مژه ها به صورت متناسب توزیع شوند. تراکم مژه ها بیشتر در قسمت انتهایی چشم هاست. مژه ها را در امتداد پلک ها و متناسب با انحنای پلک رسم کنید.

11 گام ساده برای طراحی چهره دختر را با هم مشاهده کردید. این اموزش طراحی چهره دختر برای افرادی که مبتدی هستند می تواند مفید باشد. سعی کنید تمرین کنید و جزئیات را به خوبی رعایت کنید تا در پایان یک نقاشی بی نظیر از چهره دختر داشته باشید.