اثر فشارخون بر رابطه جنسی

فشارخون چیست و چه علائمی دارد؟ اگر فشار خون سیستولی بین 12 تا 14 و فشار خون دیاستولی بین 8 تا 9 باشد، فرد در مرحله قبل از بیماری فشار خون قرار دارد، اما اگر فشار سیستولی بالای 14 و فشار دیاستولی بالای 9 باشد، فرد به پرفشاری خون...
ادامه مطلب
بالا