اخبار سیاست خارجی

اخبار سیاست خارجی

هنوز فرصت خروج از مسیر جنگ بین ایران و آمریکا وجود دارد. اما این تحول مستلزم آن است که مقامات ایران و آمریکا اندکی مصالحه کنند و خود را از مسیر منتهی به جنگ خارج کنند. البته سنگ بنای رشد تنش‌ها را دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ و...
ادامه مطلب
بالا