رشته بهداشت عمومی رابهتر بشناسیم

رشته بهداشت عمومی رابهتر بشناسیم

رشته بهداشت عمومی در تعریف ساده شاخه ای از علوم بهداشتی به شمار می رود که هدف اصلی از تاسیس آن رسیدگی به افراد جامعه و ارتقا دادن کیفیت سلامتی آنها است. در واقع کسانی که در این رشته به تحصیل می پردازند وظیفه دارند که سلامت...
ادامه مطلب
بالا