نحوه استفاده درست از تخت شنا

تخته شنا چیست؟ یکی از ابزارهای کمک آموزشی در شنا تخته شنا می باشد. از تخته های شنا برای انجام تمرینات در استخر، گرم شدن بدن یا برای استراحت کردن در بین تمرینات استفاده میشود. این وسیله فشار را در حین انجام حرکت شنا از روی...
ادامه مطلب

رفتن به استخر در زمان ویروس کرونا

آب، راه انتقال عمده و اصلی ویروس کرونا نیست اما تحقیقات نشان داده است که ویروس کرونا در مدفوع و ادرار بیماران وجود دارد و می‌تواند آب را آلوده کند. راه اصلی انتقال ویروس کرونا قطرات ریزی است که هنگام عطسه، سرفه و یا حرف...
ادامه مطلب
بالا