شیوه های عالی برای تقویت قدرت اراده

تصمیم بگیرید که بااراده بمانید یک تصمیم قدرتمند و خاص باید طوری انجام شود که در هر چیزی مصمم تر شوید.این تصمیم جهت گیری شما را معلوم می کند. این به شما نشان می دهد که چطور حتی هنگامی که با چالش هایی در مسیر خود روبرو می...
ادامه مطلب
تفسیر آزمایش ادرار

چه کسانی عمر طولانی میکنند ؟

بررسي‌هاي جديد نشان مي‌دهد، افراد خوشبين و آنها كه با ديد مثبت به ديگران اعتماد مي‌كنند، عمر طولاني ‌تري دارند روانشناسان پس از بررسي‌هاي زياد به اين نتيجه رسيدند كه به منظور بهره بردن از عمري طولاني و پرثمر، يكي از...
ادامه مطلب
بالا