آیا کودکان بیماری کرونا می گیرند؟

بیماری کرونا در کودکان

آیا کودکان بیماری کرونا می گیرند؟ کرونا ویروس ها میتوانند از طريق قطرات تنفسی از فردی به فرد دیگر انتقال یابند کروناویروس‌ها خانواده بزرگی از ویروس‌ها و زیر مجموعۀ کروناویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا...
ادامه مطلب
بالا