نحوه تشکیل سایه و نیم سایه

نحوه تشکیل سایه و نیم سایه به زبان ساده را توضیح میدهیم : درصورتی که منبع نور بزرگ باشد، علاوه بر سایه، نیم سایه هم تشکیل میگردد، به دلیل آنکه هر منبع نور گسترده ای دارای منابع نور نقطه ای می باشد. سایه چگونه تشکیل می شود؟...
ادامه مطلب
بالا