چتر هوشمند

ساخت چتر هوشمند با عملکرد متفاوت

چتر هوشمند ساخته شد یک شرکت اروپایی چتر هوشمندی را ساخته است که با متصل شدن به گوشی هوشمند عملکردی متفاوت را برای کاربر خود به همراه می آورد. با داشتن چتر هوشمند دیگر نیازی به حمل چتر برای استفاده احتمالی در برابر بارندگی...
ادامه مطلب