ادیان حاضر در دنیا

در سراسر دنیا چند دین و مذهب وجود دارد؟

اديان جهان را تحت دو عنوان كلي «اديان ابراهيمي و اديان غير ابراهيمي» برشمرده و در ذيل به هر كدام همراه با مذاهب آنان اشاره كوتاهي خواهيم داشت. الف: اديان ابراهيمي: به ادياني، دين ابراهيمي اطلاق مي شود كه بعد از حضرت...
ادامه مطلب
بالا