اهمیت اغوش گرفتن همسر و تاثیر روانشناختی ان روی زندگی

نشانه های احتمالی پایان یک زندگی مشترک

نشانه های پایان زندگی مشترک آخر یک زندگی مشترک را می توانید از طریق علامت های به وجودآمده در رابطه خود با همسرتان تشخیص دهید. بعضی از این علامت‌ها را در ادامه آورده ایم که بهتر است اطلاع از آنها را از دست ندهید. علامت های...
ادامه مطلب
شناخت مرد قبل از ازدواج

با مردی که این خصوصیات را دارد ازدواج نکنید

اگر پاسخ شما به پرسش‌های زیر بله است یا صدایی در قلب‌تان می‌گوید چیزی درست نیست، یعنی پرچم‌های قرمزی برافراشته است که به شما کمک می‌کند بفهمید در رابطه‌ی درستی نیستید با این مردان ازدواج نکنید   آیا با والدینش...
ادامه مطلب
بالا