آسیب‌های وابستگی

آسیب‌های وابستگی شدید به یک دوست و درمان

وابستگی به دوست اختلال شخصیت وابسته نوعی اختلال شخصیت است که فرد وابستگی فراگیر روانی به افراد دیگر دارد. اختلالات شخصیت عبارتند از مجموعه اختلال‌های روان شناختی که ویژگی اصلی آن‌ها رفتارهای خشک و غیرقابل انعطاف است....
ادامه مطلب
بالا