سامانه ثنا

سامانه ی ثنا

ابلاغ قضایی به صورت کاغذی و سنتی، مشکلات فراوانی دارد؛ مثلاً اطاله دادرسی، عدم امنیت لازم، سوء استفاده‌های احتمالی و مواردی از این قبیل مشکلات موجود در زمینه ابلاغ به صورت کاغذی است. پیش از این، ماموران دادگستری برای...
ادامه مطلب
بالا