راهکارهایی برای مقابله با ترس از زایمان

راهکارهایی برای مقابله با ترس از زایمان

ترس از زایمان در بیشتر زنان، مخصوصا آنان که برای بار اول زایمان می‌کنند وجود دارد و به جنبه‌های مختلفی از فرایند زایمان بازمی‌گردد. برای غلبه بر ترس از زایمان راهکارهایی چون صحبت با پزشک یا مشاور، یادگیری تکنیک‌های...
ادامه مطلب
بالا