نحوه استفاده درست از تخت شنا

تخته شنا چیست؟ یکی از ابزارهای کمک آموزشی در شنا تخته شنا می باشد. از تخته های شنا برای انجام تمرینات در استخر، گرم شدن بدن یا برای استراحت کردن در بین تمرینات استفاده میشود. این وسیله فشار را در حین انجام حرکت شنا از روی...
ادامه مطلب

باشگاه را به خانه بیاورید

ورزش هایی راکه میتوان در خانه بدون مربی انجام داد نداشتن وقت کافی از جمله معضلاتی است که افراد برای رفتن به باشگاه و ورزش کردن با آن روبه رو هستند. بنابراین در این مقاله قصد داریم در مورد ورزش در خانه بدون تجهیزات با شما...
ادامه مطلب
بالا