دلیل گروکان گیری قم

دلیل گروگان گیری در قم

فردی با سابقه ارتکاب به قتل، شش شهروند قمی را در یک اتوبوس را در قم به گروگان گرفته بود که با اقدام مناسب پلیس بازداشت شد. پیش تر شاهدان عینی به خبرنگار گفته بودند که یک فرد که سابقه بریدن گوش های یک کودک از خانواده دختر...
ادامه مطلب
بالا