پنهان کاری مردان از زنان

پنهان کاری مردان از زنان

مواردی که مردان سعی می کنند از زنان مخفی کنند   مردها بیش از زن ها به عشق و عاطفه نیازمندند، ولی آنرا پیوسته مخفی می کنند.این امر که ناخواسته اتفاق می افتد، از آن روست که مردها از دیر باز، بطور غیر مستقیم اموزش یافته اند،...
ادامه مطلب
بالا