فوتبال

آیا هد زدن در فوتبال آسیبی به مغز می رساند؟

سرزنی یا هد زدن یک فن در بازي فوتبال است که برای کنترل توپ با بهره‎گیری از سر به منظور پاس دادن، شوت زدن و یا نجات دروازه انجام می شود. این حرکت میتواند در وضعیت ایستاده، پرش یا شیرجه انجام پذیرد. سرزنی تکنیکی شایع است و...
ادامه مطلب
بالا