هر فرد به چقدر خواب نیاز دارد؟

چقدر به خواب نیاز دارید؟ تفاوت زیادی بین میزان خوابی که می توانید داشته باشید و مقدار مورد نیاز برای عملکرد بهینه وجود دارد. براساس موسسه ملی بهداشت ، افراد بالغ به طور متوسط ​​کمتر از هفت ساعت در شب می خوابند. در جامعه...
ادامه مطلب
بالا