اهمیت اغوش گرفتن همسر و تاثیر روانشناختی ان روی زندگی

کنترل کردن مداوم همسر را کنار بذارید

کنترل مدام همسر اگر نامزد و یا همسر خود را مکررا بصورت محسوس و نامحسوس کنترل می‌کنید و مدام سوالاتی چون: کجا بودی؟ کجارفتی؟ کی کارت تموم میشه؟ کی پیشته؟ چرا اینو پوشیدی؟ چرا خندیدی؟ و... از او می‌پرسید، عمیقا توصیه میکنم...
ادامه مطلب
بالا