ورزش های مربوط به ریه

تمرین های ورزشی کارآمد برای تقویت ریه

تمرین های ورزشی برای تقویت ریه احتمالا هیچ وقت به مهم بودن حجم ریه هایتان فکر هم نکرده باشید! حجم ریه همان اندازه هوایی هست که ریه ها میتوانند براي مدت کوتاهی داخل خودشان نگه داشته و سپس خارج کنند. با گذشتن از سن ۲۰ سالگی...
ادامه مطلب
بالا