اشعار کودکانه مخصوص تبریک عید نوروز

هوای بهاری

بازار گل وسبزه

ببین چقدر شلوغه

وقتی میگن عید اومده

یک حرف بی دروغه

رفتن به دشت وصحرا

چه کیفی داره هر سال

پرواز پروانه ها

قشنگ با دو تا بال

با صحت و سلامت

 خدا را شکر گذاریم

با هوای بهاری

                                                                             چیزی   ما   کم   نداریم

 

 هفت سين

سنجد و سيب و سركه

چند تخمِ مرغ رنگي

با سمنو و سركه

چه سفره ي قشنگی

با يك قرآنِ زيبا

 كنارِِ تنگِ ماهي

همراهش سير و سبزه

 چيده شده چه عالي

منتظرِ ِ مهمونيم

 به فكرِِ هم مي مونيم

با خوشحالي ، هميشه

 شعر هايِ شاد مي خونيم

با صحت و سلامت

 هفت سين ما كامله

اگر كه خوش نباشيبم

 تعطيلاتِ ما مشكله