جشن فروردگان در ایران باستان

جشن فروردگان

جشن فرور گان
جشن فرور گان

جشن فروردگان چیست؟

این جشن برای مردم ایران باستان روز بزرگداشت درگذشتگان بود. آنها با رفتن به آرامستان ها بر سر مزار رفتگان خود شادی نوروز را کنار آنها برگزار می کردند. مردم ایران باستان اعتقاد داشتند که ارواح آنها می تئانند در این جشن ها با آنها شادی کنند.