سخن آشو زرتشت در باره ترس

 

سخن آشو زرتشت

خدای زرتشت بخشایشگر و پر جوشش است

پس از کسی که می‌بخشد، نباید ترسید، تنها چیزی که باید از آن ترسید همان «ترس» است.