مقبره کوروش کبیر

مقبره کوروش کبیر

بنای مقبره کوروش با تکنیک و مهندسی دقیق اجرا شده به گئنه ای که پس از گذشت 25 قرن هنوز استوار و پابر جاست. مقبره کوروش، فرازنده ترین و در عین حال سالم ترین بنای پاسارگاد است. مقبره کوروش ، این سازه باشکوه طرحی بسیار با وقار گیرا متوازن و متناسب را عرضه می دارد. طرح این گونه آرامگاه برخلاف نظر برخی محققان در ایران ناشناخته نبوده است.