ناتان نبی (ع) که بود؟

در بعضی منابع تاریخی آمده است،« ناتان علیه السلام» ششمین فرزند« داوود نبی علیه السلام»، از ششمین همسرش به اسم« اغلاء» بود. ناتان با آنکه در زمان داوود نبی می زیست، او هم پیامبری بود که بر وی وحي می شد. و بعضى از مورخان ناتان را پیامبر مرسل می شمارند که مبلغ دین موسىعلیه السلام در بنى اسرائیل بود.

نام ناتان علیه السلام در قرآن نیامده ولی در کتاب سموئیل نبی (ع)  با تلفظ« ناتان نبی» یادشده شده و از نزول وحي بر آن حضرت خبر داده است. همچنین اسم آن حضرت در زبور داوود( علیه السلام ) هم با تلفظ «ناتانِ پیغمبر» آمده است. در بعضی از منابع از ایشان با اسم« یاثان» هم نامبرده شده است. بنابر گزارش های عهد عتیق کتاب مقدس، ناتان نبی، به درخواست حضرت داود در مراسم تاج گذاری و شروع پادشاهی حضرت سلیمان در گیحون حضور داشت.

ناتان مردم را به شریعت موسی در بیت المقدس دعوت کرد تا در سال 1197 از جهان در گذشت و قبرش در بیت المقدس واقع است.

    آن حضرت در شهر بیت المقدس زندگی میکرد ، ولی مزاری منسوب به وی در شهر حَلحولیه واقع در 3 کیلومتری شمال الخلیل قرار دارد. این شهرک مسلمان نشین، حَلحول هم نامیده می شود. مزار حضرت ناتان (ع) در محوطه ی حیات یک عمارت عربی منتسب به مسلمانان قرار گرفته است ولی مسلمانان توجه چندانی به آن ندارند و مسیحیان و یهودیان به زیارت آن جا می روند.