سخنان گزفون در باب کوروش کبیر

نظر گزفون تاریخ نویس یونانی در مورد کوروش کبیر

رفتار کوروش با اسیرانش گزفون گزارش می کند که همسر یکی از دشمنان کوروش، پانته آ نام داشت و بدست وی اسیر شد ولی با وجود تمام زیبایی اش، کوروش به او دست درازی نکرد. این داستان در ابتدای قرن شانزدهم در آثار شاعر ایتالیایی...
ادامه مطلب
سخنان کوروش

سخنان گزنفون درباره کوروش

گزنفون مورخ یونانی درباره کوروش می نویسد : "او سطوت و رعب خود را در تمام روی زمین انتشار داد، بطوری که همه را مات و مبهوت ساخت. حتی یک نفر هم جرات نداشت که از حکم او سرپیچی کند و نیز توانست دل مردمان را طوری برخود کند که همه...
ادامه مطلب
هرودوت

سخن هرودوت درباره کوروش

  هرودوت هرودوت کوروش را پدری مهربان و رئوف می داند که برای رفاه مردم کار می کرد. وی می نویسد : "کوروش پادشاهی بود ساده، جفا کش، بسیار عالی همت، شجاع و در فنون جنگ ماهر، که ایالت کوچک فارس را یک مملکت بزرگ نمود. مهربان بود...
ادامه مطلب
کوروش

سخن هرودوت

هرودوت کوروش را پدری مهربان و رئوف و مهربان میداند که برای رفاه مردم کارمیکرد. وی مینویسد: کوروش پادشاهی بود ساده جفا کش بسیار عالی همت و شجاع و در فنون جنگ ماهر که ایالت کوچک فارس را یک مملکت بزرگ نمود . مهربان بود و با...
ادامه مطلب

پادشاهی کوروش و کمبوجیه

  هنگام پادشاهی کوروش و کمبوجیه قانونی راجع به باج و مالیات وضع نگردیده بود، بلکه مردمان هدایا می آوردند. تحمیل باج و مالیات در زمان داریوش معمول گردید، لذا پارسیان می گفتند که داریوش تاجر، کمبوجیه آقا و کوروش پدر بود....
ادامه مطلب

روش مدارا گرایانه هخامنشیان

  روش مدارا گرایانه هخامنشیان این گونه بود که هر منطقه ای را آزادانه می گذاشتند که بر مبنای فرهنگ و ساختار محلی و منطقه ای خود اداره شود.شیوه حکمرانی هخامنشیان بر اساس استسمار ملل تحت حاکمیت خود نبود . بلکه از منابع این...
ادامه مطلب

سخنان کوروش قبل از مرگش

  سه حرفی که کوروش  پیش از مرگش گفت: تابوتم را پزشکان حمل کنند تا همه بدانند هیچ طبیبی نمیتوامد جلوی مرگ را بگیرد تمام طلاهایم را در مسیر حرکتم بریزید تا  مردم بدانند مال نتوانست نجاتم دهد دست هایم را از تابوت بیرون...
ادامه مطلب

خلاصه ای از زندگینامه ی کوروش کبیر

زندگینامه ای از کوروش کبیر نماد قدرت وعدالت در جهان    نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که در بین سال های 559 تا 529 پیش از میلاد، بر نواحی گسترده ای از آسیا حکومت می کرد. کوروش در استوانهٔ خود که در بابل کشف شده، خودش را...
ادامه مطلب