جملات زیبا و تامل برانگیز

جملات زیبا و تامل برانگیز

 

زندگی تک تک این ساعتهاست

زندگی،چرخش این عقربه هاست

زندگی ،راز دل مادر است

زندگی ،پینه دست پدر است

زندگی ،مثل زمان درگذراست

زندگی ،آب روانیست،روان میگذرد

آنچه تقدیر من

و توست همان میگذرد

 

جملات حکیمانه, جملات زیبا از بزرگان

جملات زیبا از بزرگان

 

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران

می کنی،

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش

می کنی،

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،

آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری

می خواهم بدانم،

دستانت رابسوی کدام آسمان دراز

می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی

 

جملات حکیمانه, جملات زیبا از بزرگان

جملات عارفانه

 

“زندگی”

داشتن ،

دوست داشتنی ها نیست……!!!

“زندگی”

دوست داشتن ،

داشتنی هاست……!!!

قدر لحظه هاتو بدون

و…

از داشته هایت لذت ببر

دوست من بخند خدا با ماست

 

جملات حکیمانه, جملات زیبا از بزرگان

جملات حکیمانه

 

زندگے مثل دیڪتہ نوشتنہ

مهم نیست

چندتا درست نوشتے

با تعداد اشتباهاتت

قضاوت میشے…

 

جملات حکیمانه, جملات زیبا از بزرگان

جملات تامل برانگیز

 

بهشت را

ميتوان روی زمین احساس کرد

وقتی کسی ،

برای شادی ات تمام تلاشش را می کند

دنیا مگر چیست؟

جز دلهایی که برای مهر ورزیدن

دورهم جمع شده اند؟

«بهشت همینجاست، مهربان باشیم»

 

جملات حکیمانه, جملات زیبا از بزرگان

جملات زیبا و تامل برانگیز

 

آدم های ساده را دوست دارم،،،

کسانیکه بدی ها را باور ندارند

و به همه لبخند میزنند..

می توان ساعتها آنها رامانند

تابلوی زیبایی تماشا کرد !!!

آنها بوی ناب آدمیت می دهند…

 

جملات حکیمانه, جملات زیبا از بزرگان

جملات فلسفی

 

برای خودتان پیروزی های کوچک خلق کنید ..

خیلی ساده از چای یا قهوه صبح شروع کنید

برای آن لحظه

حالی نو خلق کنید

لذت ش وصف ناپذیر خواهد بود

 

جملات حکیمانه, جملات زیبا از بزرگان

جملات حکیمانه

 

زندگی می کنم…

برای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند…

من فرصتی برای بودن دارم،

پس تلاش می كنم به بهترین شكل از آن استفاده كنم.

 

جملات حکیمانه, جملات زیبا از بزرگان

جملات قصار

 

هرگز به دیگران اجازه نده

قلم خودخواهی دست گیرند

دفتر سرنوشت را ورق بزنند.

خاطرات خوبت را پاک کنند

اینده ات را نابود کنند ..

ارزوهایت رانادیده بگیرند ودر پایان بنویسند..

قسمت نبود!!!

 

جملات قصار, جملات فلسفی