دلایل باز بودن منافذ صورت

ارث یا ژنتیک
یکی از عمده دلایل داشتن منافذ باز پوستی موروثی بودن آن است. افرادی که والدین شان دچار این مشکل باشند احتمال اینکه خود شان هم دچار همین مشکل شوند زیاد است.

تغییرات هورمونی
تغییرات هورمونی بخصوص در دوران بلوغ به دلیل زیاد شدن ترشحات چربی پوست، باعث بزرگتر شدن منافذ پوست میشود.

تعریق زیاد
افرادی که زیاد عرق میکنند منافذ پوست شان بزرگتر به نظر می رسد.

افزایش سن
بالاتر رفتن سن و عدم قابلیت ارتجاعی پوست یکی از دلایل بزرگتر شدن منافذ پوست می شود.

نور خورشید
قرار گرفتن زیاد در معرض نور خورشید هم باعث ازدیاد و بزرگتر شدن منافذ پوست صورت می شود.

عدم رعایت بهداشت و پاکسازی پوست
عدم شستشوی کافی پوست نیز یکی از دلایل بروز این مشکل است حتما توصیه می شود روزانه حداقل 2 بار پوست صورت شستشو داده شود.

لایه برداری و سایش عمیق پوست
استفاده از برخی روشهای لایه برداری و سایش پوست جهت پاکسازی جوش های سرسیاه هم باعث زیاد شدن و بزرگتر شدن منافذ پوست می گردد.