رنگ مو مسی در فصل پاییز

رنگ موی مسی به چه کسانی میاد؟

رنگ مسی مخصوص اشخاص سفید پوست است. پس رنگ مو مسی برای پوست سبزه مناسب نیست.

 

رنگ مو مسی,رنگ مسی تیره بدون دکلره,رنگ موی مسی آتشیهایلایت مسی

 

رنگ مسی تیره بدون دکلره

– پایه رنگ:موی رنگ نشده یا موی قهوه ای پایه 4 تا 7

– رنگ موی مسی 5 – یک تیوپ

– واریاسیون مسی- دو سانت

– واریاسیون قرمز- یک سانت

– اکسیدان 9 درصد

 

رنگ مسی بدون دکلره- مسی متوسط

رنگ مسی متوسط، توناژ نارنجی روشنتری را دارد. شما اگر توناژ غلیظتری از مسی را می خواهید. بایستی واریاسیون مسی را به ترکیب رنگ موی مسی بیفزایید. برای زیباتر شدن رنگ میتوانید از واریاسیون قرمز هم استفاده نمایید. رنگ مو مسی ساده خيلي جذاب نیست. رنگ مو مسی ترکیبی باعث افزایش جذابیت رنگ می شود.

 

رنگ مو مسی,رنگ مسی تیره بدون دکلره,رنگ موی مسی آتشیرنگ مو مسی تیره

 

رنگ موی بلوند مسی

– رنگ موی شماره ۸.۴۳ به مقدار ۲.۳ تیوپ

– واریاسیون نارنجی ۰.۴۳ به مقدار ۱.۳ تیوپ

– اکسیدان شماره ۹

 

رنگ موی مسی آتشی

برای در امدن این ترکیب رنگ بر روی مو ها، شما نیاز به دکلره کردن موهایتان دارید و باید پایه مو های خود را به شماره ۷ و یا ۸ برسانید.

– رنگ ۹.۴۴ به مقدار ۵ سانت

– رنگ ۷.۳ به مقدار نصف تیوپ

– اکسیدان ۶%

 

رنگ مو مسی,رنگ مسی تیره بدون دکلره,رنگ موی مسی آتشیانواع رنگ موی مسی

 

رنگ موی مسی قهوه ای

برای به دست اوردن این رنگ مو احتیاج دارید تا پایه موهایتان را به ۷ یا ۸ برسانید.

– رنگ شماره k۸

– رنگ شماره w۴ به اندازه ۱/۴

– رنگ نارنجی

 

انواع رنگ موی مسی

رنگ مو مسی,رنگ مسی تیره بدون دکلره,رنگ موی مسی آتشی

ترکیب رنگ موی مسی

رنگ مو مسی,رنگ مسی تیره بدون دکلره,رنگ موی مسی آتشیفرمول رنگ موی مسی

 

رنگ مو مسی,رنگ مسی تیره بدون دکلره,رنگ موی مسی آتشیرنگ مو مسی روشن

 

رنگ مو مسی,رنگ مسی تیره بدون دکلره,رنگ موی مسی آتشیرنگ مو مسی متوسط

 

رنگ مو مسی,رنگ مسی تیره بدون دکلره,رنگ موی مسی آتشیفرمول رنگ موی مسی

 

رنگ مو مسی,رنگ مسی تیره بدون دکلره,رنگ موی مسی آتشیرنگ مو مسی متفاوت

 

رنگ مو مسی,رنگ مسی تیره بدون دکلره,رنگ موی مسی آتشیرنگ مو مسی

 

رنگ مو مسی,رنگ مسی تیره بدون دکلره,رنگ موی مسی آتشیمدل رنگ مو مسی