سخن نادر شاه به دانشمندان

 

 

خردمندان و دانشمندان سرزمینم آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت  نسل های آینده با شما

اگر سخن شما مردم  را آگاهی بخشد  دیگر نیازی به شمشیر نادر ها نخواهد بود “نادر شاه افشار”

این مطلب به صورت اختصاصی توسط سایت ایرونی تهیه شده