اموزش شنا کرال سینه

شنای كرال سينه (Front Crawl )كلمه كرال از فعل انگليسي To Crawl مشتق شده كه به معني خزيدن است. زيرا انسان به وسيله ي اين  شنا در آب مي خزد و پيش مي رود. در ادامه با ما همراه باشید.

كسي به درستي نمي داند كه اولين بار اين شنا در كدام كشور معمول شده است، ولي شواهد و قوانين نشان مي دهد كه به احتمال زياد اين شنا در مصر ابداع شده است.

اما مسلم اين است كه در سال۱۷۰۰ در استراليا اين شنا به وسيله ي الك ويكمن معمول شد ، و سپس  به آمريكا  و اروپا راه يافت ، و بالاخره يكي از مهمترين بازي ها در مسابقه هاي المپيك را تشكيل داد ، و براي اولين بار يك آمريكايي به نام چارلز دانيلز به سال ۱۹۰۸ در رشته ي شنای بازي هاي المپيك شركت كرد و با شنای كرال مسافت ۱۰۰ متر را در ۶۰ ثانيه و سه پنجم  طي كرد و برنده شد.

شنای كرال سینه امروزه بيش از هر شنای ديگر طرفدار دارد و بيشتر شناگرها با آن آشنايي دارند .

– عملكرد پاLeg Action

شنا,آموزش شنا,آموزش شناي كرال سينه

 

بهتر است آموزش شنای كرال سينه را از تمرينات پا زدن در اين شنا آغاز كنيد و بدين منظور در كنار استخر بنشينيد و با قرار دادن دستها در پشت بدن بر روي زمين پاها را صاف و كشيده از زمين بلند كنيد. در اين حالت با حفظ كشيدگي پنجه هاي پا و صاف بودن زانوها سعي كنيد پاهايتان را به آرامي از يكديگر عبور داده ، پاها بطور متناوب در آب حركت مي نمايد . بايد توجه داشت كه در اين مرحله حركت پا بطور صحيح صورت گيرد و پنجه ها متمايل به داخل باشد و آب توسط سينه پا به اطراف پراكنده شود.

کرال سینه, آموزش شنا کرال, شنای کرالآموزش شنا کرال سینه

در قسمت كم عمق استخر رو به ديواره بايستيد . با دستهايتان كنار ديواره را بگيريد و يك پاي خود را در امتداد بدن در سطح آب قرار دهيد . دراين حالت به غير از پاي تكيه شما كه بر كف استخر قرار دارد ، تمام سر و سينه و بدنتان در امتداد پاي ديگرتان مطابق شكل بايد در سطح آب قرار گيرد ، با حبس نفس در سينه سعي كنيد پاي ديگر خود را نيز از كف استخر بلند كرده ، تمرين پاي كرال سينه را انجام دهيد .

مي توانيد در مراحل اوليه انجام اين تمرين از دوست خود در جهت كمك به بالا نگهداشتن سر و سينه در سطح آب استفاده كنيد . پس از يادگيري كامل تمرين در اين گام ، تمرين را به تنهايي انجام دهيد .

 

شنا,آموزش شنا,آموزش شناي كرال سينه

 شنای کرال سینه

 

در سطح آب بخوابيد و به انجام تمرين پازدن بپردازيد . اما در اين گام ابتدا بايد به جاي ديواره، دستهاي دوستتان را بگيريد و سپس در حالي كه او عقب عقب با بازوهايي صاف و كشيده راه مي رود، شما نيز با دستها و بدني كشيده، حركت پاي كرال سينه را اجرا و به دنبال او حركت كنيد.

انجام اين تمرين مي تواند به نوبت بين شما و دوستتان به اجرا در آيد و چند بار در عرض استخر و در قسمت كم عمق تكرار شود تا مهارت لازم را در اجراي اين تكنيك كسب كنيد .

کرال سینه, آموزش شنا کرال, شنای کرالکرال سینه

با استفاده از تخته ي شنا و گرفتن آن در دستها مثل تمرين گام چهارم ، سرو سينه ي خود را به صورت غوطه ور در آب قرار دهيد و با بالا آوردن پاها به اجراي تمرين پاي كرال سينه بپردازيد . در اين حالت سعي كنيد بدنتان شلو صاف باشد ، سرتان از بين بازوهايتان خارج نشود و پاهايتان به طور متناوب از آب خارج و وارد شود . البته خروج پاها از آب فقط به ميزان شكافتن سطح آب است و خروج بيشتر پاها صحيح نيست .

به عنوان آخرين گام از گام هاي آموزش پاي كرال سينه ، ابتدا مانند تمرين سُر خوردن بر روي سينه دستها را در كنار گوشها و بالاي سر قرار دهيد . با حبس نفس ، سر و سينه را به آرامي در سطح آب قرار داده ، به سمت جلو سُر بخوريد و بلافاصله پس از بالا آمدن پاها و جفت شدن آن در سطح آب ، حركت پاي كرال سينه را اجرا كنيد و به سمت جلو در عرض استخر حركت نماييد. اين تمرين را چند مرتبه تكرار كنيد.

– عملكرد دست ها Arm Action

راه رفتن و خم نمودن بالا تنه به جلو به طوري كه صورت در داخل آب قرار گيرد . حركت دستها به طور متناوب و بدون تنفس است . اين عمل در قسمت كم عمق استخر صورت مي گيرد .

تمرينات تركيبي دو نفره : در حالي كه كارآموز شناگر به روي سينه در سطح آب قرار گرفته ، كمك كننده مچ پاي او را با دو دست مي گيرد . در اين حالت كارآموز شناگر همزمان حركت دست كرال را به طور متناوب انجام مي دهد .

كارآموز شناگر و كمك كننده بايد با جديت اين عمل را انجام دهند . كارآموز شناگر در تمام مدت تمرين با گرفتن نفس عميق ودر حالي كه صورت داخل آب است ،  اين عمل را انجام مي دهد . با تمرين مداوم حركت و هماهنگي دو دست به صورت خودكار در مي آيد .

شنا,آموزش شنا,آموزش شناي كرال سينه

 

در كرال هماهنگي بين حركات دست و پا اهميت  بسيار دارد. در حالت كلي به ازاي يك دايره ي كامل كه دو دست مي پيمايند، پاها  6 ضربه به آب مي زنند و قاعدتاٌ اين ريتم  بايد مراعات شود. و در اين مرحله حركات  دست و پاها  با هم تنظيم و هماهنگي پيدا كنند. تنظيم حركات دست و پا به صورت زير انجام مي گيرد.

موقعي كه كشش دست انجام گرفت، بنا به مقتضيات فردي ريتم حركات پا دو الي شش ضربه خواهد داشت. كشش دست در آب منجر به پيشروي بدن در آب مي شود. حركت پا و يا ضربه ي پا در آب ثبات و تكيه بدن را از نظر حفظ تعادل فراهم مي نمايد. علاوه بر آن حركت پا از فرورفتن و منحرف شدن پايين تنه در آ ب جلوگيري مي نمايد . هر بار كه يك دست از آب خارج شد  پاي  همان طرف عمل ضربه زدن به پايين را انجام مي دهد.

چرخش در محور طولي بدن باعث آساني به جلو راندن بدن وبالا گرفتن آرنج خواهد شد . چرخش بدن به خصوص براي شناگرانيكه مفصل شانه آنها  . انعطاف پذيري كافي ندارد بسيار مفيد است.

از نكات مهمي كه در مورد ورود دست به آب بايد به خاطر داشت لحظه ي ورود به آب است. يعني بدانيم موقعيت دستها نسبت به يكديگر چگونه است يا موقعي كه يك دست در حال كشش است، دست ديگر در چه مرحله اي قرار دارد؟ بهترين ميزان ورود دست به آب موقعي است كه دست زير آب نيمي از كشش زير آب را انجام داده است. زيرا در اين حالت در هيچ لحظه دست توقف نداشته و حركت دائمي در حال كشش خواهد داشت.

کرال سینه, آموزش شنا کرال, شنای کرال