عوامل موثر در شکل گیری هویت و سبک زندگی

عوامل موثر در شکل گیری هویت و سبک زندگی

عوامل محیطی، وراثتی و اراده هر کدام به نحوی در چگونگی تشکیل هویت و سبک زندگی فردی تاثیر گذارند. تربیت خانوادگی، مکان جغرافیایی، دین و مذهب از مهمترین عوامل محیطی تاثیرگذار در هویت هستند.
 

محیط، وراثت و اراده شما چگونه در شکل گیری هویت و سبک زندگی تان تاثیر دارد؟

 

محیط، وراثت و اراده شما چگونه در شکل گیری هویت و سبک زندگی تان تاثیر دارد؟

تاثیر عوامل وراثتی بر هویت و سبک زندگی

اصلی­‌ترین عامل وراثت، ژنتیک است. ژنتیک به دانش‌­های زیستی که در وجود هر جاندار وجود دارد و می‌­تواند به فرزندش منتقل شود می‌­پردازد.

بیشترین وراثت‌پذیری مربوط به توانایی‌های هوشی سپس شخصیت و از همه کمتر مربوط به عقاید دینی، سیاسی و علایق شغلی است.

عوامل وراثتی به خودی خود باعث شکل گیری هویت نمی‌شوند ولی می‌تواند تاثیری اساسی بر آن داشته باشد. به طور مثال فردی که قد بلند را از پدر و مادر خود به ارث برده باشد در دسته افراد قد بلند قرار گفته و نگرشش نسبت به افراد دیگر متفاوت خواهد بود.

توانایی هوشی یا افراد با بهره هوشی بالا اعتماد به نفس بیشتری نسبت به دیگران خواهد داشت و طرز تفکر آن نسبت به مسائل و موضوعات مختلف، متفاوت است.

تاثیر عوامل محیطی بر شکل گیری هویت

محیط اطراف یکی از اصلی‌ترین عوامل در شکل پذیری هویت یک شخص است. هویت ملی و قومی از محیط اطراف نشئت می‌گیرد. ارتباط با همسن و سالان، مدرسه، تربیت خانوادگی و … از موارد تاثیر گذار بر هویت هستند که در دسته عوامل محیطی قرار می‌گیرند.

امکانات محل زندگی، پوشش اطرافیان، دین و مذهب و… از دیگر علل‌های موثر بر تغییر در ویژگی‌ها و نگرش‌های انسان (هویت) هستند.

سبک زندگی افراد یک جامعه تا حدودی شبیه به یکدیگر است. این گونه است که در یک جامعه با ویژگی‌های مشترک مکانی مقوله‌ای به نام عرف در جامعه پدیده می‌‌اید. در واقع عرف بودن موضوعی بدین معناست که سبک زندگی و هویت افراد جامعه شباهت زیادی به یکدیگر دارد.

نقش عوامل محیطی در هویت فردی و اجتماعی

هویت فردی ممکن است به طور غیر مستقیم از والدین، همسالان و یا سایر الگو‌ها به فرد منتقل شود. کودکان برای تعریف خود به سراغ دیدگاه پدر و مادشان نسبت به خودشان می‌روند. اگر والدین آن‌ها را بی ارزش بدانند، آن‌ها نیز خودشان را بی ارزش می‌یابند. افرادی که خود را دوست داشتنی می‌بینند، اظهارات مثبت بیشتری نسبت به منفی‌ها در ذهنشان به یاد دارند.

هویت اجتماعی انسان بر پایه پنج مؤلفه تأثیرگذار، شکل می‌گیرد:

  • عوامل جغرافیایی ـ اقلیمی
  • عوامل سیاسی و تاریخی
  • عوامل اقتصادی و معیشتی
  • عوامل فرهنگی
  • مؤلفه‌های تربیتی

به طور کلی محیط بیشترین تاثیر در شکل گیری و شکل پذیری هویت را خواهد داشت. 

تاثیر اراده بر ویژگی‌های شخصیتی و نگرش

اراده یعنی تعریف فعل خواستن توانستن است. یعنی جوینده یابنده است. اما افراد بی اراده همانند گرد و غباری هستند که هر طرف که باد بوزد حرکت می کنند و تحت تاثیر شدید عوامل هستند. اما افراد با اراده خود نسیم ایجاد می کنند و نقش های تاثیر گذاری هم برای خود و هم برای جامعه خود دارند. بنابراین افرادی که با اراده و تصمیم گیرنده هستند سبک زندگی را به دست دارند و خود مشخص کننده مسیر حرکت زندگی و پیشرفت خود هستند.